HISTORIA
Początki działalności
» Jesienią 1884 roku...
.... grupa drobnych rzemieślników z Muszyny, broniąc się przed lichwą oraz działając na rzecz utrzymania tożsamości narodowej w zaborze austriackim, powołała samodzielną placówkę kredytową pod nazwą "Kasa Wzajemnej Pomocy Krawców, Szewców i Młynarzy". Kasa ta prawdopodobnie działała na zasadach Kas - spółek typu Schluzego z Delitzch. W późniejszym okresie na gruncie tej Kasy powstała "Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa" zwana " Kasą Reiffeisena".
» Po I Wojnie Światowej....
.... i upadku monarchii austro - węgierskiej, Kasa Raiffeisena w Muszynie zaprzestała swej działalności. Dopiero w 1925 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, Ks. Józefa Gawora, miejscowi działacze: Antoni Jurczak - burmistrz, Władysław Kaczałuba - pracownik umysłowy, Jan Grzesiak - rolnik, Stanisław Buliszak - rolnik, Stanisław Motyka - masarz, Józef Bełdowicz - krawiec, Stanisław Jocher - kupiec, Stanisław Kalafut - sekretarz miejski, Antoni Żurek - kasjer miejski, Jan Przybylski - krawiec, Wojciech Latuszek - urzędnik celny, reaktywowali działalność spółdzielni nadając jej nazwę Kasy Stefczyka.
» Po roku 1925 ...

...Zarzdzającymi Kasą Raiffeisena w Muszynie byli: Ks. Andrzej Gruszka i Ks. Józef Gawor. W oparciu o dane z deklaracji członkowskich wiemy, że obowiązki kierownicze w Kasie Stefczyka w Muszynie pełnili: Władysław Kaczałuba, Stanisław Jocher i Stanisław Porth. Siedzibą Kasy Stefczyka był miejcowy magistrat oraz lokal w budynku prywatnym. W czasie II wojny światowej działalność kasy została zawieszona.

» W roku 1945...
...Józef Kmietowicz, Tadeusz Podczerwiński oraz Władysław i Broniosław Karwałowie reaktywowali działalność Kasy, która w 1950 r. przemianowana została na Gminną Kasę Spółdzielczą (GKS), kontrolowaną przez Bank Rolny w Nowym Sączu, a od 1953 przez Narodowy Bank Polski w Krynicy. Kierownikami placówki bankowej w Muszynie byli kolejno: Józef Kmietowicz, mgr Tadeusz Podczerwiński, Władysław Karwała i Bronisław Karwała. Społecznymi członkami Zarządu GKS w 1950 r. byli: Józef Serwiński (prezes) oraz Stanisław Kaczmarek i Józef Kmietowicz. W latach 1955 - 1960 w składzie Zarządu pracowali: Józef Serwiński - prezes oraz członkowie: Władysław Karwal, Franciszek Ząbek,, Franciszek Szymczyk, Stanisława Czerwińska, Jan Mamak, Ryszard Rybiński. W skład Prezydium Rady od 1956 r. wchodzili Ludwik Buszek - przewodniczący, Jan Gościński - przewodniczący Kom. Rewizyjnej oraz od roku 1952 Barbara Szymańska jako sekretarz Rady Nadzorczej.
» 1958
Gminną Kasę Spółdzielczą w Muszynie przemianowano na Kasę Spółdzielczą, a jej kierownikiem została Stanisława Czerwińska, zastąpiona w 1960 r. przez Adama Lecha, dotychczasowego głównego księgowego Kasy Spółdzielczej w Łęgu Tarnowskim. W tym czasie Kasa Spółdzielcza zrzeszała 897 członków.
» Bank Spółdzielczy
Walne Zebranie Przedstawicieli Kasy w dn. 26 marca 1961 r. przyjęło nowy statut, który określił do dziś funkcjonującą nazwę Spółdzielni, a mianowicie Bank Spółdzielczy. Do roku 1971 Bank miał swoją siedzibę w wynajętym, dwupokojowym pomieszczeniu w Rynku.
» Zasłużeni

Pisząc o historii BS nie można pominąć zasług działaczy samorządowych naszego Banku z okresu ostatniego 50 - lecia. Wielu spośród nich już nie żyje, lecz pamięć o nich jest zachowana w kronikach naszego Banku. Dla rozwoju z wielkim zaangażowaniem pracowali: Józef Kmietowicz, Józef Serwiński, Franciszek Ząbek, Ludwik Buszek - długoletni przewodniczący Rady, Barbara Szymańska - długoletnia sekretarz Rady, Józef Jacenik - wieloletni członek Zarządu, Jan Gościński - wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Radzie Nadzorczej, Stanisław Jędrzejewski, Stanisław Bukowski, Jan Sasak, Stanisława Wojciechowska, Anna Rymarczyk, Krystyna Jędzrzejek, Zofia Bołoz, Michał Jasiurowski, Andrzej Pawlik, Józef Myjak, Władysława Bukowska, Ludwik Jagiełko, Michał Maksymiec, i wreszcie długoletni działacze, którzy obecnie sprawują różne funkcje w Radzie Nadzorczej.

   
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA, ul. Piłsudskiego 8
info@bsmuszyna.com
Aktualności | O Banku | Władze Banku | Kontakt | Mapa strony | BFG

Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica Zdrój, 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 8, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000089862;  NIP 734-00-31-960; REGON 000499583