Zebrania Grup Członkowskich
Zebrania Grup Członkowskich   CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  MUSZYNA -KRYNICA ZDRÓJ Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie... więcej
SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA BPS
SYSTEM OCHRONY ZRZESZENIA BPS Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku w dniu 28... więcej
Informacja
INFORMACJA Informuje się, iż zostały dokonane zmiany w regulacjach produktowych dotyczących kart kredytowych Klientów Indywidualnych oraz Klientów... więcej
NWZ Przedstawicieli Banku
NWZ Przedstawicieli Banku Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §22 ust.1 oraz  §24 ust.2 Statutu Banku Spółdzielczego... więcej
ZMIANA GODZIN OBSŁUGI KLIENTÓW
ZMIANA GODZIN OBSŁUGI KLIENTÓW ZMIANA GODZIN OBSŁUGI KLIENTÓW Szanowni Klienci Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój  informuje, iż z dniem 01 września br. zmianie... więcej
Komunikat Banku w sprawie godzin granicznych realizacji przelewów
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój informuje , iż z dniem 17 sierpnia 2015 roku nastąpi zmiana godzin granicznych realizacji przelewów. więcej
Raport za I półrocze 2015 roku.
Raport za I półrocze 2015 roku. Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój niniejszym przedstawia "Informację o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica... więcej
Archiwum aktualności
 
 
<< powrót

Komunikat Banku dotyczący godzin realizacji rozliczeń pieniężnych

Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2011 r. Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD) Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój ninieszym przekazuje informację o godzinach realizacji zleceń płatniczych z rachunków Klientów Banku

Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunków będącymi Klientami Banku na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku.

 

Bank uznaje zlecenie za przyjęte do realizacji w tym samym Dniu roboczym, jeżeli złożone zostało w Banku przed Godziną graniczną, określoną w poniższej tabeli:

 

 

Zlecenia w obrocie krajowym

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Bankowości elektronicznej

Polecenie przelewu

 

12:30

 

13:30

Polecenie przelewu na rachunki

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

14:00

14:00

Polecenie przelewu na rachunki organów podatkowych

14:00

14:00

Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w BS Muszyna-Krynica-Zdrój

17:00

17:00

Polecenie przelewu SORBNET

12:00

-

Zlecenia w obrocie dewizowym

Polecenie wypłaty wysłane

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Przelew SEPA w trybie standardowym

13:00

Pozostałe w trybie standardowym

13:00

Pozostałe w trybie przyspieszonym (PLN,USD,GBP)

13:00

Pozostałe w trybie pilnym (USD,EUR, GBP)

12:00

Polecenie waluty otrzymane w walutach w jakich prowadzone są rachunki w Banku

Zlecenie otrzymane przed godziną 17:00  zaksięgowane na rachunku klienta w tym samym Dniu Roboczym

 

Zmiany wchodzą w życie od dnia 24-10-2012r.

 

   
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA, ul. Piłsudskiego 8
info@bsmuszyna.com
Aktualności | O Banku | Władze Banku | Kontakt | Mapa strony | BFG

Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica Zdrój, 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 8, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000089862;  NIP 734-00-31-960; REGON 000499583