zebrania-grup-czlonkowskich-2015
zebrania-grup-czlonkowskich-2015 ZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  MUSZYNA -KRYNICA ZDRÓJ Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §37... więcej
INFORMACJA ZARZĄDU BANKU
INFORMACJA ZARZĄDU BANKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój oświadcza , że... więcej
KOMUNIKAT BANKU
KOMUNIKAT BANKU K O M U N I K A T DLA KLIENTÓW BANKU W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój przekazuje komunikat... więcej
Raport za I połrocze 2014 roku.
Raport za I połrocze 2014 roku. Raport za I półrocze 2014 roku Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój ninieszym przedstawia "Informację o sytuacji finansowej Banku... więcej
Raport roczny za 2013 rok
Zachęcamy do zapoznania się z raportem rocznym Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój za 2013 rok, który w skondensowany  sposób... więcej
Walne Zebranie Przedstawicieli
Walne Zebranie Przedstawicieli Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §22 ust.1, oraz §24 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego... więcej
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §37 ust.5 Statutu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój, oraz... więcej
Archiwum aktualności
 
 
<< powrót

Komunikat Banku dotyczący godzin realizacji rozliczeń pieniężnych

Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2011 r. Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD) Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój ninieszym przekazuje informację o godzinach realizacji zleceń płatniczych z rachunków Klientów Banku

Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunków będącymi Klientami Banku na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku.

 

Bank uznaje zlecenie za przyjęte do realizacji w tym samym Dniu roboczym, jeżeli złożone zostało w Banku przed Godziną graniczną, określoną w poniższej tabeli:

 

 

Zlecenia w obrocie krajowym

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Bankowości elektronicznej

Polecenie przelewu

 

12:30

 

13:30

Polecenie przelewu na rachunki

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

14:00

14:00

Polecenie przelewu na rachunki organów podatkowych

14:00

14:00

Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w BS Muszyna-Krynica-Zdrój

17:00

17:00

Polecenie przelewu SORBNET

12:00

-

Zlecenia w obrocie dewizowym

Polecenie wypłaty wysłane

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Przelew SEPA w trybie standardowym

13:00

Pozostałe w trybie standardowym

13:00

Pozostałe w trybie przyspieszonym (PLN,USD,GBP)

13:00

Pozostałe w trybie pilnym (USD,EUR, GBP)

12:00

Polecenie waluty otrzymane w walutach w jakich prowadzone są rachunki w Banku

Zlecenie otrzymane przed godziną 17:00  zaksięgowane na rachunku klienta w tym samym Dniu Roboczym

 

Zmiany wchodzą w życie od dnia 24-10-2012r.

 

   
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA, ul. Piłsudskiego 8
info@bsmuszyna.com
Aktualności | O Banku | Władze Banku | Kontakt | Mapa strony | BFG
© Bank Spółdzielczy Muszyna Krynica Zdrój. Realizacja: Verakom