ZMIANA GODZIN OBSŁUGI KLIENTÓW
ZMIANA GODZIN OBSŁUGI KLIENTÓW ZMIANA GODZIN OBSŁUGI KLIENTÓW Szanowni Klienci Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój  informuje, iż z dniem 01 września br. zmianie... więcej
Komunikat Banku w sprawie godzin granicznych realizacji przelewów
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój informuje , iż z dniem 17 sierpnia 2015 roku nastąpi zmiana godzin granicznych realizacji przelewów. więcej
Raport za I półrocze 2015 roku.
Raport za I półrocze 2015 roku. Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój niniejszym przedstawia "Informację o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica... więcej
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  MUSZYNA -KRYNICA ZDRÓJ Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §37... więcej
Zmiana taryfy opłat i prowizji
Szanowni Klienci Uprzejmie informujemy, że od  dnia 01-08-2015 roku  zmianie ulega „Taryfa płat i prowizji bankowych dla klientów... więcej
Raport za 2014 roku
Raport za 2014 roku Raport za 2014 roku Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój ninieszym przedstawia "Informację o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego... więcej
Zebranie Przedstawicieli Banku
Zebranie Przedstawicieli Banku Zarząd Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój działając na podstawie §22 ust.1, oraz §24 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego... więcej
Archiwum aktualności
 
 
<< powrót

Komunikat Banku dotyczący godzin realizacji rozliczeń pieniężnych

Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

W związku z wejściem w życie w dniu 24 października 2011 r. Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD) Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój ninieszym przekazuje informację o godzinach realizacji zleceń płatniczych z rachunków Klientów Banku

Bank realizuje zlecenia płatnicze z rachunków będącymi Klientami Banku na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku.

 

Bank uznaje zlecenie za przyjęte do realizacji w tym samym Dniu roboczym, jeżeli złożone zostało w Banku przed Godziną graniczną, określoną w poniższej tabeli:

 

 

Zlecenia w obrocie krajowym

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Bankowości elektronicznej

Polecenie przelewu

 

12:30

 

13:30

Polecenie przelewu na rachunki

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

14:00

14:00

Polecenie przelewu na rachunki organów podatkowych

14:00

14:00

Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w BS Muszyna-Krynica-Zdrój

17:00

17:00

Polecenie przelewu SORBNET

12:00

-

Zlecenia w obrocie dewizowym

Polecenie wypłaty wysłane

Dyspozycja przekazana w:

Placówce Banku

Przelew SEPA w trybie standardowym

13:00

Pozostałe w trybie standardowym

13:00

Pozostałe w trybie przyspieszonym (PLN,USD,GBP)

13:00

Pozostałe w trybie pilnym (USD,EUR, GBP)

12:00

Polecenie waluty otrzymane w walutach w jakich prowadzone są rachunki w Banku

Zlecenie otrzymane przed godziną 17:00  zaksięgowane na rachunku klienta w tym samym Dniu Roboczym

 

Zmiany wchodzą w życie od dnia 24-10-2012r.

 

   
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA, ul. Piłsudskiego 8
info@bsmuszyna.com
Aktualności | O Banku | Władze Banku | Kontakt | Mapa strony | BFG

Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica Zdrój, 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 8, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000089862;  NIP 734-00-31-960; REGON 000499583