DANE TELEADRESOWE
   
 
» Adres Korespondencyjny:

Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA
ul. Piłsudskiego 8

e-mail: sekretariat@bsmuszyna.com

KRS: 0000089862;  NIP 734-00-31-960; REGON 000499583

 
 
» Linie Cyfrowe:
» (18) 44 083 80 - Tel. Centrala Muszyna - zapowiedź
» (18) 44 083 81 - Fax Centrala Muszyna
» (18) 47 155 73 - Tel. Oddział Banku w Krynicy Zdrój
» (18) 47 152 99 - Fax. Odział Banku w Krynicy Zdrój
» (18) 44 083 83 - Główny Księgowy - Centrala Muszyna
» (18) 44 083 84 - Księgowość - Centrala Muszyna
» (18) 44 083 86 - Kredyty - Centrala Muszyna
» (18) 44 083 87 - Klienci indywidualni - Centrala Muszyna
» (18) 44 083 88 - Klienci instytucjonalni - Centrala Muszyna
» (18) 44 083 89 - Kasa - Centrala Muszyna
 
 
» Sekretariat Zarządu:
» (18) 471 40 25 - Centrala telefoniczna wew. 77
» (18) 471 42 33 - Centrala telefoniczna wew. 77
» (18) 471 44 20 - Centrala telefoniczna wew. 77
   
Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój
33-370 MUSZYNA, ul. Piłsudskiego 8
info@bsmuszyna.com
Aktualności | O Banku | Władze Banku | Kontakt | Mapa strony | BFG

Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica Zdrój, 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 8, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000089862;  NIP 734-00-31-960; REGON 000499583